Emmaboda kommun har presenterat sin detaljplan för Boda Glasbruk men samhällsföreningen är inte lika glada. Efter att ha studerat planen ställer sig föreningen nu frågan om vad som har hänt med planen.

"Vad har hänt med planen, är den helt död eller pågår det något arbete för förfärdigande av densamma", skriver ordförande Dennis Landelius.

Nu vill samhällsföreningen sätta sig ner med kommunen för att diskutera vidare hur kommunen ska arbeta vidare i frågan.

”Boda Glasbruk Samhällsförening är mycket intresserade av att byn utvecklas positivt. Styrelsen har informerat och diskuterat planen med medlemmarna och den samlade viljan är stark, för att föreningen ska söka driva frågeställningar kring byns utveckling. Boda Samhällsförening representerar nära nog 50 procent av de fast lokalt boende i byn”, avslutar föreningens ordförande Dennis Landelius.