”Maja Heuer är mycket svår att ersätta”

The Glass Factorys avgående chef Maja Heuer ska ersättas. Kommunen har utannonserat tjänsten, men den är på deltid och löper under knappt ett år.
BODA GLASBRUK. Nyligen berättade tidningen att Maja Heuer slutar sin tjänst som museichef på The Glass Factory efter nästan tio år. Hon ska från mitten av augusti verka som museiutvecklare på Blekinge museum i Karlskrona.
Nu söker Emmaboda kommun hennes ersättare. I annonsen, som ligger på kommunens hemsida, söker kommunen en museiintendent på deltid och anställningsformen är tidsbegränsad. Tillträde ska ske tidigast den 5 augusti och tjänsten löper fram till 30 juni nästa år.
Som tillförordnad museichef ska man organisera verksamheten tillsammans med personalen. Personal-, budget- och arbetsmiljöansvar ligger däremot hos den närmaste chefen.
I tjänsten ligger också att lägga upp planer inför 2020 och att söka medel och anslag.
Maja Heuer är känd för att arbeta väldigt mycket, inte sällan långt utöver vad tjänsten kräver. Det har också gett påtagliga fördelar för verksamheten, men nu väljer alltså kommunen att annonsera ut tjänsten som en tidsbegränsad deltidstjänst.
Enligt vad tidningen erfar har man på kommunen resonerat kring att Maja Heuers arbetsuppgifter ska läggas på flera olika personer eftersom det är svårt att hitta en person med motsvarande breda kompetens; såväl vad gäller kulturhistoria som fallenhet för att söka olika typer av ekonomiska stöd för verksamheten.
– Tjänsten är medvetet öppet formulerad. Maja Heuer är mycket svår att att ersätta. Kommunen håller också på med en omorganisation och The Glass Factory kan komma att sortera under kommunstyrelsen istället för bildningsnämnden. Vi vill hitta en fungerande interimlösning och det kan vara så att den vi väljer inte vill jobba heltid, säger kommunens kulturchef Jan Dzedins.
Budgetansvaret kommer att ligga på Dzedins.
– Maja har varit visionär och pionjär i nästan tio år. När hon ska ersättas behöver man se över organisationen. Därför uttrycker vi oss öppet. Vi söker främst en person som har glasvetenskaplig kompetens och kan utveckla de verksamheter som Maja har initierat. Vi vill också stärka verksamheten i Boda som besöksmål och fortsätta med de spännande näringslivssatsningar som Maja har initierat. Detsamma gäller för samarbeten med utbildningar inom och utom landet.