Nya problem med läckor i Boda glasbruk

Problemen med vattenförsörjningen i Boda Glasbruk fortsätter. En ny vattenläcka uppstod under onsdagskvällen – bara timmar efter att den tidigare läckan lagats.
BODA GLASBRUK. – Vi har ett till vissa delar gammalt nät av vattenledningar och det pågår hela tiden löpande arbete med reparation och underhåll, säger Marie Petersson, va-chef på Emmaboda Energi och miljö.
Under onsdagen åtgärdades läckan vid Kärravägen/Skolgatan i Boda Glasbruk. Några timmar senare, under onsdagskvällen, uppstod en ny vattenläcka. Personal på Emmaboda Energi påbörjade att eftersöka vattenläckaget på torsdagsmorgonen och snart upptäcktes läckaget i området kring Storgatan.
– Nu pågår arbetet att hitta exakt plats för läckaget, det görs genom att mäta upp sträckan och därmed får vi en mer exakt lokalisering, säger Marie Petersson.
Det har med jämna mellanrum uppstått ett antal vattenläckor i kommunen under hösten. Senast var i förra veckan i centrala Emmaboda då det också uppstod två läckage intill varandra.
Att vattennätet i många fall består av ledningar från 1950-talet och 1960-talet kan vara en orsak, att man inte hinner med underhållet.
– Vad denna senaste läckan på Storgatan beror kan jag inte svara på nu, men det pågår ett ständigt arbete med reparation och underhåll av vattenledningsnätet, säger Marie Petersson.
Den närmaste tiden kommer vattentrycket ut till hushållen att reduceras, det gör man för att minska utflödet och inte stänga av vattenförsörjningen helt.
– Vi gör så i stället för att inget hushåll ska bli helt utan vatten. Vi har även ställt ut en vattentank på The Glass Factorys parkering vid Storgatan, där kan man med egna kärl komma och hämta vatten.
Vattnet kan bli missfärgat på grund av läckaget, men det är inte farligt att använda eller dricka. Rekommendation är dock att undvika vittvätt.