The Glass Factory får regionstöd

The Glass Factory har fått regionalt stöd för utveckling kring neon och plasmaglas.
BODA GLASBRUK. Projektet blir en bärande del av glaskonferensen GAS 2020 den 20–23 maj och har även långsiktig betydelse för museets utbildnings- och verkstadsverksamhet.
Sedan några år tillbaka fungerar The Glass Factory som en resurs för nationella och internationella utbildningsinstitutioner och näringslivsaktörer genom sitt arbete med att bygga upp verkstäder och ateljeer inom glashantverk. Särskilt fokus har lagts på tekniker kring neon och plasma eftersom detta till stor del saknas i norra Europa.
Kunskapen finns framför allt i USA, men intresset sägs vara stort även i norra Europa.
Inom ramen för projektet Glass Tech Hack påbörjades för ett par år sedan arbetet och kunskapsutbytet kring neon och plasma. Workshops har anordnats på temat och under 2019–2020 tar glasmuséet emot en stipendiat med särskilda kunskaper inom området.
GAS, som betyder Glass Art Society, har valt att förlägga sin årliga konferens i Glasriket i slutet av maj. Konferensen kommer att locka ca 1 800 internationella deltagare.
The Glass Factory är en av fyra officiella värdar för konferensen och har också utsetts av arrangören som plattform för teknik inom neon och plasma.
Det aktuella projektet är en del i The Glass Factorys långsiktiga strategi att utveckla ateljeer för teknik inom flera delar av glashantverket.
Anslaget från Region Kalmar är på 133 680 kronor och The Glass Factory står självt för drygt 158 640 kronor i projektet.