The Glass Factory gick 2,8 miljoner kronor back

The Glass Factory fick ett negativt resultat 2019.
Verksamheten gick back med 2,8 miljoner kronor.
BODA GLASBRUK. Kommunens kulturchef Jan Dzedins, som även är tillförordnad chef på The Glass Factory, redogjorde under det senaste mötet i bildningsnämnden för läget på glasmuséet i Boda glasbruk.
Av hans redogörelse framgick bland annat att verksamheten fick ett minusresultat på 2,8 miljoner kronor för 2019. Åtgärder som vidtas är att tillämpa budgetkontroll, har tydligt kommunicerade intäktsmål samt att söka nya projektmedel.
Av Dzedins redogörelse framgår att det finns en risk för underskott även i år.
Under sin redogörelse för nämnden efterlyste Dzedins ett förtydligande av vad uppdraget med The Glass Factory ska vara. En utredning skulle kunna vara till stor hjälp, eventuellt via en extern utredare, menar Jan Dzedins.
The Glass Factory har inte längre öppet för allmänheten varje dag, utan bara på helgerna. Detta gäller under lågsäsong.
Under 2020 kommer The Glass Factory organisatoriskt att flyttas från bildningsnämnden till kommunledningskontoret och kommunstyrelsen.
Det totala antalet besökare på glasmuséet var under 2019 9 062 personer. Detta inkluderar betalande vuxna, grupper, barn samt besökare som har fri entré. Antalet anläggningsbesök uppgick till 26 802 och med det avses antal dörröppningar delat med fyra.
Underskottet på The Glass Factory, samt frågetecken kring redovisning av besökssiffror, uppmärksammades i november/december i Barometerns artikelserie om The Glass Factory.